REGENLAB A-PRP-behandling vid ledbesvär och artros problematik

PRP står för Platelet Rich Plasma vilket översatt till svenska betyder blodplasma som är rik på blodplättar (trombocyter). PRP är en icke-kirurgisk metod som hjälper och accelererar den naturliga läkningen av leder, muskler och senor. Dessa trombocyter koncentreras i blodplasman vid centrifugering av ett blodprov. Därefter injiceras de i behandlingssyfte vid olika smärttillstånd i senor och leder dvs. man använder kroppens eget material och för in det i den skadade kroppsdelen. Metoden har rönt stort intresse de senaste 10-15 åren och användningen ökar successivt.

Blodplättarnas effekt i detta sammanhang är inte fullständigt kartlagd men man vet att de bland annat:

  • stimulerar stamceller (MSC) att utmogna till brosk- och benceller
  • minskar inflammationsmarkörer och ledsvullnad
  • minskar onormal ”förstoring” av broskceller, vilket utgör ett känt stadium i artrosprocessen
PRP och ACP behandling vid ortopediska besvär - Elit Ortopedi

Vem kan bli hjälpt av PRP behandling?

1- Artros
Artros – symptom och behandling - Idrottsskadeexperten

Vid behandling av artros injiceras plasman, det vill säga blodplättskoncentratet, och då sätts det igång en kaskad av tillväxtfaktorer som hjälper broskcellerna att piggna till. Brosket är inte borta när man har artros men är i varierande grad i dåligt skick. PRP behandlingen utförs en gång i veckan under tre veckor. Sedan injiceras en uppföljningsdos efter ungefär 4-5 månader. Detta är en metod där patienten inte får något ”artificiellt” i leden utan enbart kroppseget.

Via nedan länk har du möjlighet att läsa en studie som bland annat visar resultat av ca. 78% av alla knäartrospatinter som blev mycket bättre via PRP-behandling, och därmed kunde knäoperation skjutas på till framtiden. Länk till studie: 2016 – Smith: Intra-articular Autologous Conditioned Plasma Injections Provide Safe and Efficacious Treatment for Knee Osteoarthritis.

2- Tennisarmbåge
Tennisarmbåge - Lösningen på lateral epicondylalgi ...

Tennisarmbåge är en inflammation i underarmens muskelfäste på utsidan av armbågen. Länkar även här till en studie som visar mycket bra resultat av PRP-behandling för “tennisarmbåge” eller “musarm”, det vill säga inflammation i fästen vid armbågen. Länk till studien: 2015 Ford A retrospective comparison of the management of recalcitrant lateral elbow tendinosis PRP injections versus surgery.

3- Hälsporre
Hälinlägg mot hälsporre – Foot Point

Hälsporre innebär förkortat att det finns en inflammation på fotplattans sena (som går i hålfoten bak till hälen). Detta är ett mycket smärtsamt och långvarigt tillstånd som kan behandlas framgångsrikt med PRP. Flera studier pågår.

Kontraindikation (Vem som inte bör behandlas med PRP)

Aktiv eller genomgången cancersjukdom.

Relativa kontraindikationer

Behandling med Waran eller annan potent blodförtunnande.

Aktivt intag av antiinflammatoriska tabletter, NSAID (man bör således sluta med detta ett par dagar inför behandlingen och hålla upp under hela behandlingen).

Biverkningar/risker

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Infektionsrisken vid ledinjektion är mycket låg. De biverkningar som enligt litteraturen kan förekomma är i regel ospecifika och övergående, såsom smärta, stelhet, svullnad, yrsel, illamående, huvudvärk, svettning, hjärtklappning. Vår erfarenhet är att dessa biverkningar är mycket ovanliga.

Under behandlingen

Om allt känns bra kan man leva på vanligt sätt. Man rekommenderar dock att man undviker tung/ansträngande träning för injicerade led under behandlingsperioden.

Resultat/effekt

Enligt de flesta studier tar det några veckor innan man uppnår behandlingseffekt vilket innebär minskad smärta/värk och svullnad samt förbättrad funktion. Effekten kan enligt olika studier kvarstå i 6-24 månader. Det finns ett visst vetenskapligt och empiriskt stöd för att en upprepad dos efter 6 eller 12 månader kan förlänga effekten i det fall symptomen blir mer påtagliga igen vid denna tid.

Hur gör jag om jag är intresserad av en PRP behandling?

Boka tid för kostnadsfri konsultation av vår läkare som specialistläkare inom reumatologi, ta gärna en kopia på en röntgen undersöknings svar på ditt knä om den är röntgat inom senaste året. Andra tillstånden kan bedömas kliniskt.