Åderbråck/Ådernät ända upp till 7 mm diameter behandlas med skleroterapi, injektionsbehandling med skumbehandling.

Med en mycket tunn nål sprutas skum in direkt i den sjuka ådern som får kärlet att skrumpna och försvinna. Syftet med behandlingen är att försluta ådern, så att den inte längre kan föra blod till åderbråcken eller ådernäten.

Injektionsbehandlingen av åderbråck/ådernät är enkel och ger endast ett minimalt obehag, ingen egentlig smärta.

 

Efter behandlingen

Vid injektionsbehandling av åderbråck används en stödstrumpa på benet dygnet runt i en vecka och på dagtid ytterligare en vecka efter sprutbehandlingen. Vi avråder från kraftfull motion och från bastubad i 4-5 dagar efter injektionsbehandling.

Första veckan efter scleroterapin kan man få lite blåmärken och under en tid kan åderbråckskärlet kännas förhårdnad eller förtjockat. Inom 1-3 månader brukar åderbråckskärlen försvinna. I sällsynta fall kan man få en övergående svag brunfärgning i huden av järn från blodet, s.k. hemosiderinfläckar.

 

För- och Nackdelar

Fördelar

  • Lämpar sig för ådernät och små åderbråck
  • Lindrig och snabb behandling
  • Ger inga stora sår eller ärr
  • Mycket liten risk för komplikationer vid låga koncentrationer och små mängder

Nackdelar

  • Lämpar sig inte för stora ådror
  • Risk för komplikationer vid höga doser och fel injektionsteknik
  • Risk för hudblekning vid behandlat område
  • Behandlingen kan behöva upprepas för fullgod effekt

 

Hur många behandlingar krävs?

En eller flera sprutbehandlingar behövs beroende på hur mycket åderbråck man har. Boka in en kostnadsfri konsultation för mer information samt en behandlingsplan för just dig.