Vid normal hårväxt växer håret i tre olika växtfaser: den aktiva fasen (anagen), övergångsfasen (katagen), och återhämtningsfasen (telogen). Normalt kan endast hår som är i den aktiva växtfasen behandlas, i vissa fall kan det gå att behandla i andra faser. Vi människor är olika, precis som växtfasen kan variera från person till person.