Åderbråck/Ådernät ända upp till 7 mm diameter behandlas med skleroterapi, injektionsbehandling med skumbehandling.

Med en mycket tunn nål sprutas skum in direkt i den sjuka ådern som får kärlet att skrumpna och försvinna. Syftet med behandlingen är att försluta ådern, så att den inte längre kan föra blod till åderbråcken eller ådernäten.

Injektionsbehandlingen av åderbråck/ådernät är enkel och ger endast ett minimalt obehag, ingen egentlig smärta.

 
Efter behandlingen
Vid injektionsbehandling av åderbråck används en stödstrumpa på benet dygnet runt i en vecka och på dagtid ytterligare en vecka efter sprutbehandlingen. Vi avråder från kraftfull motion och från bastubad i 4-5 dagar efter injektionsbehandling.

Första veckan efter scleroterapin kan man få lite blåmärken och under en tid kan åderbråckskärlet kännas förhårdnad eller förtjockat. Inom 1-3 månader brukar åderbråckskärlen försvinna. I sällsynta fall kan man få en övergående svag brunfärgning i huden av järn från blodet, s.k. hemosiderinfläckar.

 
För- och Nackdelar
Fördelar

Lämpar sig för ådernät och små åderbråck
Lindrig och snabb behandling
Ger inga stora sår eller ärr
Mycket liten risk för komplikationer vid låga koncentrationer och små mängder

Nackdelar

Lämpar sig inte för stora ådror
Risk för komplikationer vid höga doser och fel injektionsteknik
Risk för hudblekning vid behandlat område
Behandlingen kan behöva upprepas för fullgod effekt

 
Hur många behandlingar krävs?
En eller flera sprutbehandlingar behövs beroende på hur mycket åderbråck man har. Boka in en kostnadsfri konsultation för mer information samt en behandlingsplan för just dig.